den 28 november 2014
Betalningsvillkor
Priser:
Tidningen förbehåller sig rätten att ändra priset på etidningen utan förvarning.

Betalningsmöjligheter:
Abonnemangen betalas med Visa, Mastercard, betalsamtal eller Internetbank. Moms är inkluderat i priset.
Betalning sker via Payex över SSL-säkrade sidor. Payex stöder standarden ”Verified by Visa”. Läs mer på www.payex.com.

Leverans:
Direkt efter att betalningen är genomförd och godkänd, har du tillgång till e-tidningen. E-tidningen är normalt tillgänglig från kl 04:30.

Uppsägning:
Abonnemanget upphör automatiskt när abonnemangsperioden utlöper.

Ersättning för utebliven tidning:
Försenade e-tidningar innebär ingen ersättning.

Upphovsrätt:
Lösenordet är personligt och det är endast tillåtet att skriva ut en papperskopia för enskilt bruk.

Övriga regler:
Kunduppgifter på kunder som avslutat sitt abonnemang, sparas för kommande behov. Uppgifterna kan strykas om så önskas.
Tidningen ansvarar inte för Internetuppkoppling eller datorproblem hos användarna.